Page 2 - Gazeta AFP
P. 2

E premte, 12 janar 2018                                                            2
                                        OP-ED    NUK PO U MBAJNË MË NERVAT


                          Sapo u dhunua Kushtetuta, asnjë nga mund të bëheshin këto kërcënime, gati si në Pasuria do të ishte droga. Me drogën e
                        kolonat e shtetit nuk qëndron. Të gjitha janë në panik.            poseduar nga makina e shtetit, do të krijohej
                        ajër, për shkak të "Reformës në Drejtësi". Që Fakti i tretë:          buxheti i "panumërueshëm", me rreth 8 miliardë
                        nga Prokurori i Përgjithshëm, të gjithë janë "të Përfaqësuese e lartë e politikës së jashtme euro, gati sa dyfishi i buxhetit legal të shtetit. Me
                        përkohshëm" dhe funksionojnë jashtë ligjit ... të BE-së, zonja Federica Mogherini, javën e këtë do të paguheshin zgjedhjet, do të mbahej
                        Mund të ndodhë që, shteti politik të nxjerrë në kaluar ka udhëtuar për në Kubë, ku është pritur pushteti për njëmijë vjet, do të paguheshin
                        treg shtetin fizik, dhe askush nuk i thotë "pse?". në rangje të larta. Ajo ka guxuar t'i kthehet sjelljes ambasadorët dhe ndërkombëtarët e tjerë ...
                        Se nuk i thotë ligji.          së saj të vjetër politike si marksiste-leniniste. Dhe ja ku jemi: Tani pushteti nuk
                          Pse gjithë ky nervozizëm?      Para BE-së, ajo ishte sekretare e rinisë funksionon, ka ngecur në rërë. Nervozizmi para
                          Për shembull 2:           marksiste në Itali, aktiviste e egër kundër BE- "rrënojave" të shtetit, ka kapur të dy palët,
                          Brukselin që është 'Moska' e hershme e së. Qëndroi sa qëndroi në hije, por, më në fund, ndërkombëtarët dhe kombëtarët.
                        shtetit tonë politik, e kanë lëshuar nervat. Tani e bëri: U kthye në Kubën komuniste. Atje kërkoi Ndërkombëtarët kanë gati valixhet dhe tani duan
                        nuk po ruan më as etikën, as fshehtësinë e ndjesë pse Perëndimi e kishte lënë vetëm vetëm certifikatën se "e bëmë reformën". Pas
                        domosdoshme të qëllimit të keq. BE-ja na Kubën dhe e ftoi për bashkëpunim me  kësaj "bye bye!" Në Uashington dhe në Bruksel
                        shfaqet si një grupim kaotik, që tërheq për nga Brukselin ... Kjo dihet pse u bë. BE-ja po tenton shijohen mirë fitimet nga Shqipëria.
                        e kundërta e Europës tradicionale qytetëruese. të "izolojë" Amerikën, qoftë edhe duke Por ka nervozizëm, sepse ku ta dish çfarë
                        As ka principe, as ka korniza, as ka politesë. bashkëpunuar me shtete që shkelin liritë e ndodh deri ditën që ikin. Këta që mbetën këtu,
          Nga FRROK ÇUPI         Ja, tre fakte:            njeriut si Kuba. Vetë Mohgerini e tha në Kubë do të kërkojnë "ndërkombëtarë" të rinj.
                          Presidenti i Komisionit Europian, Junker, se, vendet me diktatorë duhen afruar, pasi "ulet Po rreth nesh, në Bruksel, nga ku varemi?
     Ky shkrim është shkruar posaçërisht  para tri ditësh, lëshoi një "faturë" për të gjitha kosto". Me këtë, secili kupton se në BE nuk ka Edhe ata janë me valixhe në dorë. Në vitin
        për Albanian Free Press     shtetet anëtare. Në një konferencë për shtyp, ai më as përmbajtje.       2018-'19, do të ketë zgjedhje në shumicën e
                        bëri thirrje nervoze: "Sillni paratë për BE-në, Po vallë, pse ndodhin të gjitha këto? ... U vendeve të BE-së. Kudo në harta po vërshon
       yetja e fundit, mund të shtrohet që në kamata i shtohet çdo shteti". Nga 27 vende të kthyem te pyetja e fillimit, që normalisht e kishte ngjyra blu e konservatorëve populistë - ndjekës
       fillim: Çfarë ka ndodhur, që i vuri këta BE-së që kanë mbetur pas largimit të Britanisë, vendin këtu në fund.  të Trump, Brexit dhe Vishegrad. Elitat liberale
    Pnjerëz në zgripin nervor?       kërkoi 18 miliardë euro, sepse "nuk kemi  Në Tiranë nxitojnë dy palë, por për një të vjetra demagogjike, po kundërshtohen kudo.
     Për shembull, çfarë ndodhi në shtetin tonë, Britaninë". I bie që dikush më shumë se 1 miliard padron:        Edhe vetë "mama Merkel" nuk po arrin të bëjë
    që një grupim njerëzish i vunë kazmën  dhe dikush më pak, të japë për administratën e Reforma në drejtësi dhe droga, këtu u ngritën qeveri pas zgjedhjeve të shtatorit të kaluar. Në
    Republikës Demokratike? ... Nuk e shikoni që BE-së. Po çfarë kosto e çfarë arrogance? si dy pemë paralele, të mbjella në të njëjtën vitin 2019, zhvillohen edhe zgjedhjet e
    ndërtesa e Republikës është e lëshuar përdhe? Fakti i dytë:          kohë, për t'i bërë hije njëra-tjetrës. institucioneve të BE-së, që nga Parlamenti e
    ... Ja t'ua them edhe një herë: Kuvendi - organi Guy Verhofstadt, në emër të Parlamentit Reforma - nga njëra anë - do të frymëzonte Këshilli. Askush nuk e di ku do të jetë. Të gjithë
    ligjvënës ka rënë që në momentin kur krijoi Europian, deklaroi përmes nervozizmit se, ata popullin "dele" me entuziazmin sovjetik se, "ja, nxitojnë dhe gabojnë. Vërshimi i fenomenit
    "monstrën Drejtësi". Dita e fundit ishte 8 dhjetori, që nuk i binden administratës së BE-së do të po i burgosim armiqtë, po fitojmë". Vlerë tjetër Brexit dhe zgjedhja e Trump-it, e kanë bërë
    kur në Kuvend "u zgjodh" Prokurori i  përjashtohen. Praktikisht, ai kërcënoi nuk kuptuan ata të popullit. Por kjo e nxirrte sistemin që të mos përmbahet. Sa vjen e më
    Përgjithshëm "i përkohshëm". Që në elementin Hungarinë dhe Poloninë që nuk pajtohen me pikturën e vendit si një anije, ku njëra palë ngrihej shumë, "liberalët" nuk kanë fjalë. Administrata
    më të thjeshtë, "i përkohshëm", Kuvendi dhunoi politikat e BE-së mbi emigracionin. Politikani i në direk, ndërsa pala tjetër mbytej. Para popullit, e Trump-it, brenda një viti, shtoi 2.1 milionë
    Kushtetutën e Republikës.       lartë, ish-kryeministër belg, shkoi edhe më tej. qeveria pikturohej "pastër", si Shën Pjetri që po vende pune dhe uli papunësinë nga 1 në 4.1
     Që këtu Kuvendi ra, sepse kur bie   Ai tha se "ato kombe që do të votojnë për të mbyste Dragoin e korruptuar. U tha se "shumë për qind ... Cili në Europë ka shifra? ... Përveç
    Kushtetuta, vallë, ku mund të qëndrojë djathtët, nuk kanë vend në BE". Kurrë më parë peshq do të piqen".       fjalëve!
    Kuvendi?...               nuk mund të mendohej se në emër të Europës Ky ishte nderi. Ndërsa pasuria? ...  Tani nuk po i mbajnë më nervat.

    Qëndrimet e shprehura nga autorët në rubrikën OP-ED nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht një vijë editoriale të Albanian Free Press


   THEY CAN NO LONGER RESTRAIN THEMSELVES

          By FRROK ÇUPI        which is the opposite of civilized traditional a strong opponent of the EU. She remained in for the elections, the ambassadors and the
                        Europe. It has no principles, no frameworks the shadow for as long as she could and in the international community and it would preserve
      This article has been written for  and no manners.             end, she went back to communist Cuba. She power for one thousand years.
      Albanian Free Press newspaper      Here are three facts:        apologized to this country for being abandoned And here we are: Now, power no longer func-
                          The President of the European Commis- by the West and invited it to collaborate with Brus- tions, it has come to a gridlock! The two sides
       he last question can be asked at the sioner, Juncker, issued an "invoice" three sels. The reason for this is known: The EU is remain in a state of nervousness in front of the
       very beginning: What drove these  days ago for all member states. In a press attempting to "isolate" America, even by collabo- "ruins": International community and domestic
    Tpeople into a state of nervousness?  conference that he appeared in, he launched rating with countries that breach human rights, players. The international community has
     For instance: What happened with our quite a nervous appeal: "Bring money to the such as it is the case with Cuba. Mogherini said packed up and the only thing that they want is
    state to encourage a group of people to de- EU. Interest charges will be accrued for each in Cuba that countries that are ruled by dictators to be certified as masterminds of the reform.
    stroy the Democratic Republic? Can you not state". He demanded 18 billion euros from must be approached "to cut costs". Everyone After this, "bye bye!".
    see that the building of the Republic has been the 27 remaining members, after Britain's de- can realize now that the EU is no longer able to But, there's nervousness, because one
    taken to the ground? Let me say it one more parture, because "now we no longer have Brit- contain itself.       never knows what can happen until the day
    time: Parliament, the institution that makes ain". This means that one country should pro- But, why is all this happening? We went they leave. The ones who remain here will
    laws, has fallen since it created the "mon- vide 1 billion euros and another a little less back to the starting question, which normally, ask for other "international players".
    ster" called Justice. The last day was 8 De- for the EU administration. What a cost and should have been asked in the end. What about Brussels?
    cember when Parliament "elected" the "in- what arrogance!             In Tirana, two sides are aiming for one Even there, they have packed their suit-
    terim" Prosecutor General. Parliament violated The second fact:        master:                 cases. 2018 and 2019 will see elections in
    the Constitution of the Republic with the sim- On behalf of the European Parliament, Guy Reform in Justice and Drugs were erected the majority of EU countries. The blue colors
    plest element, the "interim" status given to this Verhofstadt declared in a nervous state that here as two parallel trees, cultivated at the of the populist conservatives, followers of
    official in question.          those who do not obey the EU's administra- same time, to provide shadow to each other. Trump, Brexit and Vishegrad, are covering the
     As soon as the Constitution fell, none of tion, will be expelled. In other words, he threat- On one hand, the reform would inspire map. The old demagogic liberal elites are
    the pillars of the state was no longer standing ened Hungary and Poland, which do not agree people with the Soviet style enthusiasm say- being contested everywhere. Even "mother"
    on their feet: everyone is in the air due to the with EU policies on migration. The former Bel- ing that "we're imprisoning enemies and win- Merkel is not able to form a government after
    "Judicial Reform". Everyone is now "interim" gian Prime Minister went even further, saying ning against them". But, this made the coun- last September's elections. In 2019, there will
    and are operating in violation of the law, start- that "those nations that vote the right wing, no try look like a sheep, where one side raised, be elections in the EU institutions, from Par-
    ing with the Prosecutor General. Is it possible longer have place in the EU". Never before while the other sank. In front of the people, the liament to Council. Nobody knows where they
    for the political state to put the physical state were such threats fathomed in the name of government was painted like Saint George will be. Brexit and Trump's elections has
    on the market and nobody asks it "why"? Europe. It looks like a state of panic. slaying the corrupt Dragon. It was said that pushed the establishment on the edge. "Lib-
     Why all of this nervousness?       The third fact:           "many fishes would be baked".      erals" have remained speechless. Within a
     The second instance:           The high representative for the EU foreign This would cover the moral side of things. year, Trump's administration created 2.1 mil-
     Brussels, which acts as the former "Mos- policy, Federica Mogherini travelled to Cuba last What about the money side of things? lion jobs and reduced unemployment to 4.1%.
    cow" of our political state, can no longer re- week where she was received by high ranking It would come from drugs. With the drugs What European country has can speak with
    strain itself. Now, it is not even preserving its officials. She has dared to go back to her old that the state possesses, the state would have figures and not with words?
    ethics and the necessary discretion of the bad political Marxist-Leninist behavior. Before, she an 8 billion euro budget, double of the legal Now, they can no longer restrain them-
    intention. The EU emerges as a chaotic group used to be secretary of Marxist youth in Italy and amount of the state's budget. This would pay selves!


    The views expressed in this article are the author's own and do not necessarily reflect Albanian Free Press' editorial policy
   1   2   3   4   5   6   7